Protectia datelor ( GDPR )

Informații privind protecția datelor

 Următoarele informații privind protecția datelor oferă o prezentare generală a modului în care datele dvs. sunt colectate și procesate.

Prin următoarele informații, am dori să vă oferim o imagine de ansamblu asupra modului în care procesăm datele dvs. personale și drepturile pe care le aveți în temeiul legii privind protecția datelor. Datele exacte care sunt prelucrate și modul în care acestea sunt utilizate va depinde în principal de serviciile solicitate și aprobate.

1. Cine răspunde de prelucrarea datelor și pe cine trebuie să contactez în legătură cu acest lucru?

Datele de contact:

EVIDECOR COMPANY S.R.L.

Calea Lipovei Km 9 Giarmata

307210 Giarmata,jud.Timis telefon: +40 (0)720534488

Puteți contacta ofițerul de protecție a datelor al companiei noastre la adresa:

EVIDECOR COMPANY S.R.L.

Ofițerul de protecție a datelor

Calea Lipovei Km 9 Giarmata

307210 Giarmata,jud.Timis telefon: +40 (0)720534488

Adresa e e-mail:info@evidecor.ro

2. Ce surse și date folosim?

Procesăm datele personale pe care le primim de la clienții noștri prin intermediul relației de afaceri. De asemenea, în cazul în care ne sunt necesare pentru a furniza serviciile noastre, procesăm datele personale care ni se permite să le obținem din surse accesibile publicului (de exemplu, liste de debitori, registre funciare, registrul de societăți și asociații, presă, internet) sau care sunt trimise la noi de la partenerii noștri de vânzări sau de la alte părți terțe (de exemplu, o agenție de credit comercial) în baza unui motiv autorizat.

Datele personale relevante sunt următoarele:

 • Date personale (numele, adresa, data și locul nașterii și naționalitatea)
 • Date de contact (număr de telefon, adresa de e-mail)
 • Date de identificare (de exemplu informațiile din cartea de identitate)
 • Date de autentificare (de exemplu specimenul de semnătură)
 • Detalii comandă (de exemplu cont bancar, tip plată)
 • Datele colectate pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale (de exemplu datele de vânzari din tranzacțiile de plată)
 • Informații despre situația financiară necesare pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor contractuale (de exemplu, informații privind bonitatea financiara, datele de scoring / evaluare, originea activelor)
 • Date despre publicitate și vânzări (inclusiv scoruri publicitare), date de documentare (de exemplu, procese verbale pentru consultarea publicului)

3. De ce procesăm datele dvs. (scopul prelucrării) și pe ce bază legală?

Prelucrăm datele personale în conformitate cu prevederile Regulamentului European General

de Protecție a Datelor (GDPR) și ale Legii nr. 677/2001privind protecția persoanelor în ceea ce privește procesarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

a. Pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale [articolul 6, alineatul (1b) din GDPR]

Datele sunt procesate pentru a furniza clienților noștri contracte de servicii sau pentru a lua măsuri la solicitarea dvs. înainte de încheierea unui contract. Scopul procesării datelor va fi orientat în primul rând către produsul însuși și poate include evaluarea nevoilor, consultarea și executarea tranzacțiilor. Pentru mai multe detalii cu privire la scopurile pentru care sunt procesate datele, consultați documentele contractuale relevante, termenii și condițiile.

b. În cadrul intereselor de echilibrare (articolul 6 (1 f), GDPR)

Dacă este necesar, vom procesa datele dvs. nu doar pentru pentru îndeplinirea efectivă a contractului, dar și pentru a proteja propriile interese legitime și cele ale terților, în special

Consultarea și schimbul de date cu agențiile de credit pentru a determina riscurile de credit și de neplată

Pentru a verifica eventualele riscuri de credit sau de neplată și pentru a ne apăra împotriva oricăror acte infracționale, furnizăm agenției de credit Creditinfo Romania SRL Blvd. Dacia nr. 153–155, Dacia Business Center, Sectorul 3, București, datele privind cererea si datele privind solicitantul.

Baza legală pentru transferul acestor date este articolul 6 alineatul (1b) și articolul 6 alineatul (1f) al GDPR. Altă bază juridică pentru transmiterea informațiilor către Creditinfo Romania SRL este articolul 6 (1a) al GDPR. Articolul 6 (1f) al GDPR poate fi utilizat doar ca bază pentru transmiterea datelor numai dacă este necesar pentru protejarea intereselor noastre legitime sau ale terților noștri și nu prevalează asupra intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei care are nevoie de protecția datelor personale.

Agențiile de credit vor procesa datele primite și, de asemenea, vor folosi acest lucru pentru a crea un profil (punctaj), pentru a oferi partenerilor contractuali din Spațiul Economic European și din Elveția și, dacă este necesar, altor țări terțe (cu condiția să existe o decizie de adecvare a Comisiei Europene pentru aceasta) informații pentru ca aceștia să poată evalua bonitatea clientilor lor.

Pentru informații detaliate așa cum sunt descrise în articolul 14 al GDPR în ceea ce privește  acțiunile întreprinse de agențiile de credit, consultați informațiile furnizate despre agenția de credit Creditinfo Romania SRL, urmărind link-ul: http://www.creditinfo.ro/.

Verificarea și optimizarea procedurilor de solicitare a nevoilor în scopul abordărilor de vânzare directă

Publicitate sau cercetare de piață și de opinie, dacă nu v-ați opus utilizării datelor dvs. 

Formularea de acțiuni in pretenții și apărarea în litigii

Garantarea securității IT și protejarea operațiunilor IT în compania noastră

Prevenirea și clarificarea actelor infracționale

Monitorizarea video pentru menținerea autorității interne și pentru colectarea de probe în timpul atacurilor și fraudei

Măsuri de siguranță pentru clădiri  (de exemplu, controlul accesului)

Măsuri de garantare a autorității interne

Măsuri de management al afacerii și măsuri de dezvoltare a produselor și serviciilor

c. Pe baza consimțământului dvs. (articolul 6 (1a) GDPR)

Dacă ne-ați dat consimțământul dvs. de a procesa date cu caracter personal în anumite scopuri , va fi legal să facem această prelucrare pe baza consimțământului acordat de dumneavoastră. Consimțământul poate fi retras în orice moment. Aceasta se aplică și retragerii declarațiilor de consimțământ primite înainte de 25 mai 2018, data la care GDPR intră în vigoare. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea datelor prelucrate până la retragere.

d. Pe baza prevederilor legale (articolul 6 (1 c) GDPR) sau a interesului public (articolul 6 (1 e) GDPR)

În plus, suntem obligați să îndeplinim diferite cerințe legale (de exemplu, prevederile Legii privind spălarea banilor, legile fiscale). Motivele procesării datelor includ verificarea bonității, confirmarea identității și a vârstei, prevenirea fraudei și spălării banilor, îndeplinirea cerințelor de verificare și notificare stabilite de legislația fiscală și evaluarea și gestionarea riscurilor.

4. Cine va primi datele mele?

Birourile din cadrul companiei noastre, care au nevoie de acces la datele dvs. pentru a putea îndeplini cerințele contractuale și legale, vor primi acces la datele dvs. Furnizorii de servicii și agenții cu care defășurăm activități, pot, de asemenea, să primească datele în aceste scopuri, dacă mențin confidențialitatea. Aceste companii se încadrează în categoriile de servicii de creditare-împrumut, servicii IT, logistică, servicii de tipărire, telecomunicații, recuperarea datoriilor, consiliere și consultare, precum și vânzări și marketing.

Ni se permite să transmitem informații despre dvs. dacă prevederile legale solicită acest lucru sau dacă ne-ați dat consimțământul dvs. pentru acest lucru. Beneficiarii potențiali ai datelor cu caracter personal în aceste condiții includ (de exemplu):

 • Organe și instituțiile publice dacă există o obligație statutară sau oficială de a face acest lucru.
 • Alți furnizori de servicii de creditare și financiare sau instituții similare cărora le trimitem date personale pentru a menține relația de afaceri cu dvs. (de exemplu, bănci corespondente, agenții de credit, în funcție de contract)..

Exemple de alți destinatari de date includ birouri pentru care v-ați dat consimțământul în legătură cu transmiterea datelor.

5. Datele sunt trimise unei țări terțe sau oricărei organizații internaționale?

Datele vor fi trimise către locații din state din afara Uniunii Europene (“țări terțe”) dacă

 • sunt necesare pentru efectuarea comenzilor dvs. (de exemplu, comenzi de plată),
 • sunt obligatorii din punct de vedere legal (de exemplu, notificarea este obligatorie în temeiul legilor fiscale)
 • ne-ați dat consimțământul dvs. pentru a face acest lucru.

sau

6. Cum sunt procesate datele mele pe site?

Cu excepția cazului în care este indicată o altă modalitate, prelucrăm datele dumneavoastră pe website-ul nostru doar după cum urmează  în scopul procesării cererii pe care ați formulat-o (articolul 6 (1b) GDPR) sau datorită intereselor legitime pe care le avem (articolul 6 (1f) GDPR):

a. Datele de utilizare

Ori de câte ori accesați o pagină sau un fișier, datele generice sunt salvate automat într-un fișier jurnal prin această procedură. Datele sunt salvate numai în scopuri legate de sistem și în scopuri statistice sau ca un indicator al actelor infracționale în anumite cazuri excepționale.

Utilizăm aceste date pentru a îmbunătăți site-urile noastre și pentru a vă prezenta conținutul care reflectă interesele dvs. pe diferite pagini de web și pe mai multe dispozitive finale. Nu sunt combinate date de utilizare cu date personalizate ca parte a acestui proces. Dacă decideți să ne trimiteți datele dvs., aceste date vor avea un backup optim în timpul procesului de introducere de date. Același lucru este valabil și pentru datele salvate în sistemul nostru. Din motive de securitate, vă vom salva adresa IP. Acest lucru poate fi retras dacă există un interes legitim pentru acest lucru.

Nu creăm un istoric al browserului. Datele nu sunt transmise terților sau evaluate altfel decât dacă există o obligație legală de a face acest lucru.

Mai precis, următorul set de date este stocat la fiecare solicitare de procesare:

 • Dispozitivul final utilizat
 • Numele fișierului accesat
 • Data și ora solicitării
 • Fusul orar
 • Cantitatea de date transmise
 • Notificarea dacă cererea a avut succes
 • Descrierea tipului de browser web folosit
 • Sistemul de operare folosit
 • Pagina vizitată anterior
 • Provider-ul
 • Adresa IP a utilizatorului

b. Contactați-ne / cereri

Dacă ne contactați (de exemplu, utilizând formularele de contact), vă vom salva datele în scopul procesării solicitării dvs. și, de asemenea, în cazul în care este necesară o corespondență ulterioară. Toate datele sunt șterse după ce cererea a fost procesată. Aceasta nu include date pentru care există o cerință legală sau de altă natură pentru păstrarea datelor.

c. Înregistrare

Utilizăm doar datele furnizate în timpul înregistrării, astfel încât să puteți utiliza site-ul nostru web.

Colectăm următoarele date în timpul procesului de înregistrare:

 • Adresa de email,
 • Nume de utilizator,
 • Parola.

d. Buletin informativ

Sub rezerva consimțământului dvs. (articolul 6 alineatul (1a) din GDPR), vă vom informa cu privire la evoluțiile recente prin intermediul buletinului informativ.

Pentru ca noi să vă trimitem buletinul informativ, trebuie să introduceți numele și adresa dvs. de e-mail, având și opțiunea de a oferi alte informații în mod voluntar. După ce ne-ați trimis adresa de e-mail, vă vom trimite un e-mail la respectiva adresa de e-mail în care trebuie să accesați un link de confirmare pentru a verifica adresa de e-mail pe care ați introdus-o.

Păstrăm datele dvs. doar în scopul trimiterii buletinului nostru informativ. De asemenea, stocăm adresa dvs. de IP și data înregistrării dvs. ca dovadă a înregistrării pentru buletinul informativ în caz de dubiu.

Puteți să vă dezabonați de la buletinul informativ în orice moment dând clic pe linkul “Dezabonați” din partea de jos a buletinului informativ.

e. Utilizarea cookie-urilor

Pentru a face din vizitarea site-urilor noastre o experiență atrăgătoare și pentru a face posibilă utilizarea anumitor funcții, folosim cookie-uri pe diferite pagini. Cookie-urile sunt mici fisere de tip text care sunt stocate pe dispozitivul dvs. final. Unele dintre cookie-urile pe care le folosim sunt șterse la sfârșitul sesiunii browserului, adică după ce închideți browserul (cookie de sesiune). Alte cookie-uri rămân în dispozitivul final și ne permit nouă sau companiilor partenere să recunoaștem din nou browserul la următoarea vizită (cookie persistente).

Fișierele cookie nu permit accesarea altor fișiere de pe computer sau descoperirea adresei dvs. de e-mail.

Majoritatea browserelor au setări care implică acceptarea automata a cookie-urilor. Dacă setările standard sunt salvate pentru cookie-urile din browserul dvs., toate procesele vor rămâne neobservate pentru dvs. în fundal. Cu toate acestea, puteți schimba aceste setări.

Puteți ajusta browserul astfel încât să fiți informat când cookie-urile sunt configurate și puteți lua decizii individuale cu privire la acceptarea acestora sau să excludeți cookie-urile în anumite cazuri.

Dacă restricționați cookie-urile, unele caracteristici individuale ale site-ului nostru pot fi restricționate de asemenea.

f. Analiza de gamă folosind Piwik

Avem un interes legitim (adică un interes în analiza, optimizarea și funcționarea eficientă a site-ului nostru în sensul articolului 6 (1f) GDPR) în utilizarea programului Piwik, un software open-source conceput pentru a evalua în mod statistic accesul utilizatorilor.

Adresa IP este prescurtată înainte de a fi salvată. Piwik utilizează module cookie salvate pe computerele utilizatorilor și permite analizarea utilizării acestui serviciu online de către utilizatori. Utilizatorii pot beneficia de profiluri pseudonime în timpul acestei operațiuni. Informațiile generate de cookie despre utilizarea acestui serviciu online sunt stocate pe serverul nostru și nu sunt transmise terților.

Puteți renunța la această prelucrare a datelor după cum urmează:

Poti alege sa nu ai un cookie unic de web analytics corespunzator computerului tau, pentru a evita cumularea si analiza datelor colectate pe acest site.